fbpx
facebook twitter youtube pinterest instagram

renovirajmo porodiliste

Odjel ginekologije i akušerstva Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, s menadžmentom Ustanove, počinje projekat „SVE ZA MAME I BEBE“. S obzirom da su trudnice i novorođenčad jedna od najosjetljivijih kategorija našeg društva i naša budućnost, ovaj projekat je od velike važnosti za sve građane Kantona Sarajevo.

Unazad godinu dana, na Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo su utopljene prostorije zamjenom prozora, obezbjeđena su sredstva za nabavljanje novih bolesničkih kreveta, kao i sredstva za uvođenje operacione sale za hitne carske rezove u porodilište. Detaljnom analizom se došlo do zaključka da se može  učiniti i više.

Stoga su direktor bolnice prim. dr. Kravić, šef Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo prim. mr. dr. Đurđević i mr. dr. Rovčanin-Osmanović osmislili i pokrenuli projekat od širokog značaja za budućnost Sarajeva – RENOVIRANJE PORODILIŠTA.

U projekat su uključeni svi uposlenici ovog odjeljenja, koji su nosioci kvaliteta usluga zbog kojih su prepoznatljivi u BiH i šire.

Fotografije porodilišta Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“

U planu je renoviranje kompletnih smještajnih kapaciteta Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo, prije svega porodilišta, koje još uvijek nosi dijelove namještaja i zidova koji se nisu mijenjali od izgradnje zgrade u kojoj je danas smješteno ovo odjeljenje, 1979. godine.

Fotografije porodilišta Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“

Pored toga, u planu je nabavka novih ginekoloških stolova za preglede, porođajnih stolova, opskrba porođajne sale sa novim kardiotokografskim aparatima, opskrba neonatalne jedinice koja je u sklopu porodilišta sa stacionarnim inkubatorom i inkubatorom za transport, kao i nabavka novog ultrazvučnog aparata koji je namjenski dizajniran za porodilište koji bi bio pomičan i dostupan za hitne preglede u toku poroda.

Sve pobrojano zahtijeva i dodatna finansijska sredstva.

U ovaj projekat se mogu uključiti svi građani putem donacija na sljedeći broj računa: 

Broj žiro računa: 1344601001412472

Banka: ASA BANKA DD SARAJEVO

Svrha doznake: Donacije za projekat 'Sve za mame i bebe'

Primalac: JU Opća Bolnica 'Prim.dr. Abdulah Nakaš' - GAO