facebook twitter youtube pinterest instagram

 nifty

U želji da saznaju više o zdravlju svog djeteta prije samog rođenja, sve više budućih roditelja se odlučuje napraviti najbolji na svijetu neinvazivni prenatalni test - NIFTY.

Sa sigurnošću možemo tvrditi da korištenje najnovije tehnologije DNK sekvencioniranja u svakodnevnoj kliničkoj praksi znači napredak medicine, te je ujedno i važna prekretnica unutar prenatalne dijagnostike.

Neinvazivni prenatalni test NIFTY donio je sa sobom snagu spoznaje o zdravlju bebe prije rođenja, bezbrižnost kod trudnica, budućih roditelja i doktora. Tako danas većina mladih majki i trudnica je upoznata da uz pomoć NIFTY testa već u ranoj trudnoći, tačnije od 10. sedmice, mogu utvrditi mogućnost hromosomskih grešaka i drugih anomalija kod bebe.

Hromosomske greške, odnosno greške u određenim dijelovima genoma su čest uzrok spontanih pobačaja ili uzrokuju manje ili veće nepravilnosti tokom razvoja.

Za ovu potpuno bezopasnu analizu i za trudnicu i za bebu, potrebna je mala kolicina krvi, tacnije 1 epruveta od 10 ml. U krvi trudnice se nalazi fetalna DNK koja se zatim izoluje i analizira na sve klinički relevantne hromosomske anomalije, između ostalog tu su tri najčešće trisomije Downov, Edwardsov i Patauov sindrom, spolni poremećaji, mikrodelecije, druge trisomije, a moguće je saznati i spol djeteta. Bitno je naglasiti da se NIFTY bazira na metodologiji svegenomskog sekvencioniranja što znači da analizira cjelokupan genom i ukoliko se pored navedenih hromosomskih anomalije pronađe bilo kakva dodatna, trudnica će biti informisana i posavjetovana od strane tima genetičara o daljnjim koracima koje bi bilo dobro da napravi.

U želji da saznaju više o zdravlju svog djeteta prije samog rođenja, sve više budućih roditelja se odlučuje napraviti najbolji na svijetu neinvazivni prenatalni test - NIFTY, koji je do sada uradilo preko 2 miliona trudnica, a koji na potpuno siguran način otkriva rizik za nastanak određenih genetskih poremećaja.

U nekim evropskim državama (npr. Austrija) postotak žena, koje se već u ranoj trudnoći odlučuje napraviti prenatalni test za najčešće hromosomske greške je jako visok (preko 85%). Ujedno podaci Eurostata govore da postotak pobačaja u tim državama nije ništa veći nego u državama u kojima se žene rjeđe odlučuju za prenatalne testove. Tako je npr. Austrija jedna od država s najmanjim udjelom napravljenih umjetnih prekida trudnoće.

Visokokvalitetna usluga, neinvazivni prenatalni test NIFTY, je i kod nas u Bosni i Hercegovini dostupan u svim ambulantama, klinikama, privatnim ordinacijama, te ostalim zdravstvenim ustanovama u okviru kojih se prate trudnoće. Najvažnija karakteristika testa je da ne predstavlja nikakav rizik za majku ili dijete, a pored toga doprinosi tome da se sve manje žena izlaže invazivnim dijagnostičkim postupcima, kao što su amniocienteza i biopsija horionskih resica koje predstavljaju rizik za infekcije, dovode do pobačaja i ostalih komplikacija u trudnoći.

NIFTY test je test broj 1. u svijetu, do sada ga je uradilo preko 2 miliona trudnica, prvi je prenatalni test koji je bio dostupan trudnicama u Bosni i Hercegovini od 2013. godine, a njegovo postepeno uvođenje već vidljivo doprinosi smanjenom broju nepotrebnih invazivnih metoda, te samim tim smanjuje broj pobačaja, koji su posljedica invazivnih dijagnostičkih metoda. 

S NIFTY testom budući roditelji dobijaju pouzdanu informaciju o zdravlju svog djeteta, što im omogućava da se u slučaju pronađene urođene nepravilnosti u razvoju djeteta, pripreme fizički, ali i psihički na rođenje djeteta, te istraže mogućnosti terapija koje nudi suvremena medicina.

Više informacija na www.nifty-test.ba