fbpx
facebook twitter youtube pinterest instagram

dula podrska

Piše: Mama Amira/PrirodanPorod.com

Ako je meni dula značila svu razliku na porodu, onda će i tebi. Evo i zašto.

Ljekar sam, što znači da sam tokom studija polagala ispit iz ginekologije, upoznata sam sa literaturom kojom se obrađuje tema fiziološkog poroda tokom specijalizacije iz ginekologije. Imala sam iskustvo dva poroda iza sebe i pripremala sam se za treći porod. Nakon prvog poroda uključujem se u svu ovu priču oko poroda zvanično, preko nevladinog sektora. EBB® (Evidence Based Birth – porod zasnovan na dokazima) instruktor sam, vodim psihofizičke pripreme za trudnice. Na trećem porodu sam bila jedina porodilja u porodilištu, dakle i medicinsko osoblje mi je bilo u potpunosti posvećeno. I kao šlag na tortu – i sama sam dula.

Pored svega toga, da, dula je bila neophodna i činila je svu razliku.

To je bila moja dula. Moja podrška. Pažnja koja se ne zaboravlja, i veza koja se ne raskida.

Osoba koja je osvjedočila svaku moju kontrakciju, koja ju je iščekivala baš kao što sam je i ja iščekivala, i smjerno reagovala na nju. Koja je bila prisutna sa toliko mnogo pažnje. Takvu njegu kakvu ne pamtim da sam ikad imala. Koja je ostavila svoju porodicu na moj poziv i bila dostupna samo meni, do kad god je trebalo. Koja je znala sve moje želje i strahove oko poroda, koja je znala moja očekivanja i koja je podržavala moje odluke. Bezuslovno. Koja je ušla sa mnom u porodilište i gledala sve mojim očima. Nisam se osjećala izloženo, krhko ni usamljeno.

Kad sam rekla da osjećam napone, da se izgon bliži, vjerovala mi je prije sviju. Jer postoji ta minuta-dvije u kojoj se nakon tvoje izjave uradi vaginalni pregled da se utvrdi da li se zaista bebica spustila, da li je zaista izgon blizu. U toj minuti-dvije, ona je znala po dužini mojih kontrakcija, jačem stenjanju i hladnim nogama – da je izgon vrlo blizu.

Osoba pred kojom ne dižeš bedeme, pred kojom se ogoliš u svoj svojoj krhkosti i porodiš u svoj svojoj jačini. Koja sa tvojim krikom oduševljenja i sama krikne, koja zajedno sa tobom plače i smije se istovremeno. Koja se oduševljava nogicama, rukicama i prstićima i presiječe na kraju pupčanik.

Osoba koja ima tako divnu ulogu da odigra u tvom životu, i perfektno to odradi.

Takva osoba se ne zaboravlja. I ne zaboravi je ni partner, koji zna da kad je imaš, da si zbrinuta.

Zahvalna sam što sam i ja imala svoju dulu Dolisu. <3 prirodan porod2016


srce2016
 
budi kum sos